<

 

מוזיאונים

כרטיס מוזיאונים Museumkaart

 עלות כרטיס מוזיאונים   -25 2006 € מבוגר מעל גיל 24.

עלות הכנה 5 €

12.50 € מתחת לגיל זה.

צריך לדאוג לתמונת פספורט, אפשר להכינו בכל לשכת תיירות מקומיתVVV או במוזיאון הראשון שנכנסים אליו.

כדאי אם מתכננים ביקור ביותר מ-5-6 מוזיאונים ממלכתיים בטיול.

תוקפו שנה.

אין ספור מוזיאונים בהולנד ,אם מדובר במוזיאוני אומנות, או מוזיאוני טבע, מדע, רפואה, צעצועים, אורח חיים, אופנים, רכבות, תולדות הולנד, מוזיאונים צבאיים, מוזיאונים ימיים,פולקלור, מלאכת יד, מוזיאונים פתוחים,ייבוש הים,

אתרי מידע בהם מופיעים מרבית המוזיאונים בהולנד עפ"י ערים: