הפנתיאון
לואי ה - 15, היה חולה אנוש, הוא נדר שאם יחלים, יקים כנסה במקום הגבוה ביותר של הגדה השמאלית. הוא אכן החלים, ונבנה מבנה שיועד להיות כנסיה. כשנתיים לאחר שיום הבניה ב1791, ביטלה המועצה המכוננת את ייעוד הכנסיה, ויעדה אותו ל "שמש משכן לגופותיהם של אישים חשובים שמתו בתקופה של שחרור צרפת" וכך הפך המבנה לפנתיאון, ע"ש משכנם של אלי המיתולוגיה. על חזית הבניין נחקק "לאנשים דגולים המדינה אסירת תודה" קבורים כאן גם מיודענו וולטר, ויקטור הוגו ואמיל זולה.