הסוהו
הסוהו הנו רובע כמעט קוסמופליטי, כבר מהמאה ה - 17, לכאן הגיעו המהגרים הפרוטסנטים מצרפת לאחר ביטול הגנתם מפני רדיפות דת, אחריהם הגיעו יוונים וגרמנים ובעיקר מהגרים מהמזרח הרחוק.
מאין מגיע השם - "סוהו"? שמעתי גירסה אחת, כנראה, ואין בכך בטחון, שזוהי קריאה שהיו הציידים המקומיים משמיעים כדי לשסות. את כלביהם בציד.