בית משמר הסוסים
נבנה ב1769, בניין עם חזית מרשימה בהחלט. קבוע ניצבים כאן שני פרשים לשמור, ואפשר גם להצטלם איתם. כאן מתחיל טקס החלפת המשמרות, קצת פחות מרשים מאשר בארמון, אבל גם קצת פחות צפוף והומה קהל.