דרך הטרולים טרולסטיגן    Trollstigvegen

מרחק של 8 ק"מ בפיתולי ההר.

הכביש משופע מאד – שיפוע של 1:12,מלא פיתולים ופניות חדות. חד מסלולי..

לאורך הכביש ההרים הגבוהים והמושלגים-

הר המלכה Dronningen

הר המלךKongen

הר הבישוף Bispen

למרות האיומים כי הדרך קשה לנהיגה, כי יש צורך לרדת לשוליים(יש) אבל השערות לא סומרות וזו אחת הדרכים היפות של נורווגיה,אבל לא היחידה היפה.

  

אפשר לנסוע גם כשמושלג אחרי שהמפלסת פותחת את הדרך