גול GOL

כנסיית לוחות משנת 1212 ,הפכה להיות רכוש המלך במהפכה הלותרנית במאה ה-16,

ב1880 החליטו התושבים כי יש להרוס אותה כדי לבנות כנסייה גדולה יותר עבורם.ואכן היא הועברה בשלמותה לאוסלו ונמצאת במוזיאון הפולקלור שם, ובמקביל ב1994 הוקם כאן "העתק" שלה.

הסעודה האחרונה בגרסה הנורדית בכנסייה כאן.